Jak uchronić dzieci przed wyścigiem szczurów?

„(…) Czynnikami tworzącymi rywalizacyjny klimat mogą być zarówno organizacja, czyli na przykład placówka edukacyjna, firma, jak również sami jej pracownicy. Dzieci najprawdopodobniej nie rodzą się z genem rywalizacji, przeciwnie, uczą się takiej postawy na drodze naśladowania lub – co gorsza – warunkowania instrumentalnego1. „Co gorsza”, bowiem pojęcie wyścig szczurów w potocznym języku ma pejoratywne konotacje – oznacza niezdrową rywalizację, gdzie głównym czynnikiem napędowym jest raczej chęć wyprzedzenia, pokonania, czasem wręcz wyeliminowania innych, a nie własny rozwój. A to właśnie dążenie do samorozwoju powinno być czymś, co napędza nas do działania – nauczycieli w środowisku zawodowym, a dzieci w środowisku wychowawczo-opiekuńczym. Dlaczego jest to takie ważne? (…)”

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem