Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności kierowany do ludzi, którzy urodzili się, pamiętają urok wielu lat, którego celem jest integracja środowiska senioralnego oraz umocnienie więzi międzypokoleniowych.

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych to cykl różnorodnych działań mających na celu zwrócenie uwagi na szeroko pojęte zdrowie ludzi starszych, podniesienie jakości życia seniorów i zwrócenie uwagi na problemy ich dotyczące oraz podejmowania przy tej okazji próby wzmocnienia więzi pokoleniowych, jak i integrowania środowiska seniorów. Dzień Seniora to doskonały powód, aby pamiętać na co dzień o ludziach starszych i ich rodzinach. Śmiało mozna stwierdzić, że październik jest miesiącem osób starszych.

Nasze przedszkole nawiązało kontakt z Domem Pomocy Spolecznej Złota Jesień. Przedszkolaki szykują niespodzianki dla naszych seniorów mamy nadzieję, że dzięki temu dzieci uwrażliwią się na potrzeby osób starszych, staną się jeszcze bardziej empatyczne, wrażliwe i udoskonalą w sobie postawę szacunku i dobroci.

1października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

20 października obchodzimy Europejski Dzień Seniora

14 listopada przypada Światowy Dzień Seniora.