Zajecia terapeutyczne

Podczas zajęć terapeutycznych w listopadzie dzieci: doskonaliły sprawność manualną i grafomotoryczną.

Utrwalały poznane litery.

Normalizowały napięcie mięśniowe.

Ćwiczyły płynność ruchu obu rąk, naprzemienność.

Trenowały uważność i koncentrację.

Rozwijały motorykę dużą i małą ćwicząc na podłodze sensorycznej.