Zajęcia terapeutyczne

W styczniu na zajęciach terapeutycznych dzieci wyrabiały nawyki związane z kierunkiem pisania.

Rozwijały funkcje poznawcze: utrwalały kształty liter, cyfr i figur geometrycznych.

Wzmacniały mięśnie dłoni i usprawniały palce.

W oparciu o gry i układanki dostrzegały zależności przyczynowo – skutkowe oraz kształtowały odporność emocjonalną.

Dzieci ćwiczyły motorykę dużą, motorykę małą i koordynację wzrokowo – ruchową.