Zajęcia terapeutyczne

W kwietniu w ramach zajęć terapeutycznych dzieci ćwiczyły zręczność, precyzję i delikatność. Kształtowały gotowość do nauki czytania i pisania. Ćwiczyły i doskonaliły słuch fonemowy . Wykonywały ćwiczenia grafomotoryczne przy użyciu narzędzi wymagających zróżnicowania siły nacisku. Wykonywały zabawki ekologiczne rozwijając wyobraźnię.