Standardy ochrony małoletnich

22 maja w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia dotyczące standardów ochrony małoletnich. Każda placówka edukacyjna jest zobligowana, żeby wprowadzić je na swoim terenie. Zakłada się, że każde dziecko powinno zostać z nimi zapoznane.

Grupa Biedronek wraz z wychowawcą i panią pedagog przygotowały w dostępny sposób zajęcia, które zgłębiły ten temat.

Krzywdzeniu dzieci mówimy stanowcze NIE!