Gramy Zmysłami – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Założenia Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy
Zmysłami” II edycja
Cele projektu
Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest
innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci.
Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma
zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.
Cele szczegółowe:
➔ Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i
zmysłów;
➔ Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
➔ Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
➔ Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
➔ Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego
ciała;
➔ Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną
wymianę doświadczeń.

Projekt realizowany jest w grupie Sówek
pod przewodnictwem
mgr Joanny Siudak
mgr Urszuli Ożóg

Skip to content