Program „Oddycham nosem cały rok”

 Program „Oddycham nosem cały rok” ma na celu profilaktykę i uświadamianie rodziców, dzieci i nauczycieli w tematyce oddychania nosem. Oddychanie jest fundamentem zdrowia i życia! Od urodzenia jesteśmy zdolni do prawidłowego oddychania torem ustny. Jeżeli zauważymy, że dziecko nieprawidłowo oddycha (torem ustnym) powinniśmy jak najszybciej podjąć kroki w celu ustalenia przyczyn i wdrożyć odpowiednie działania.

Celem programu „Oddycham nosem cały rok” jest:

  • upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowego toru oddechowego i jego wpływie na zdrowie;
  • uświadamianie rodziców i nauczycieli na temat wpływu nieprawidłowego toru oddechowego na zdrowie i funkcjonowanie dziecka;
  • rozwijanie u dzieci świadomości własnego ciała i oddechu;
  • usprawnianie narządów mowy; ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego i oddychania przeponowego;
  • wdrażanie zdrowych nawyków u dzieci, w tym umiejętności samodzielnego oczyszczania nosa;

Program zostanie zrealizowany przez mgr Monikę Strokol

Skip to content