Ważne!

WAŻNE!!!
Zgodnie z wytycznymi GIS informujemy, że jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. Rodzic jest zobowiązany do pinformowania dyrektora placówki o w/w sytuacji.

Kliknij i zapoznaj się z aktualnymi wytycznymi GIS

MUSISZ TO WIEDZIEĆ !!!

PROCEDURY ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 8 

W CZECHOWICACH -DZIEDZICACH W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID 19

WAŻNA INFORMACJA!
ZAPOZNAJ SIĘ RODZICU

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
z dnia 25 SIERPNIA 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Informacje znajdują się w linku

Skip to content