Zajęcia terapeutyczne

W lutym na zajęciach terapeutycznych dzieci doskonaliły koordynację ręka – oko, percepcję wzrokową i umiejętności matematyczne.

Dzieci ćwiczyły precyzję i cierpliwość.

Doskonaliły koordynację obupółkulową.

Usprawniały motorykę dużą.