Projekt „Pocztówkowa wymiana doświadczeń”

Cele projektu:

  • Nawiązanie współpracy z innymi placówkami;
  • Wykorzystanie technologii komunikacyjnej i informatycznej w pracy wychowawczo- dydaktycznej;
  • Wymiana doświadczeń wśród nauczycieli z prowadzonych uroczystości i imprez okolicznościowych;
  • Poznanie funkcjonowania narzędzi multimedialnych i informatycznych;
  • Wzbogacenie swojej wiedzy metodycznej, pogłębianie własnego warsztatu pracy.

Projekt ten będzie realizowany w grupie „Misie” przez p. Barbarę Rogalską

Skip to content