Opłaty

Nr konta bankowego w celu opłacenia pobytu dziecka w przedszkolu:

03 1020 1390 0000 6102 0522 3898

Nr konta bankowego w celu opłacenia żywienia dziecka w przedszkolu:

67 1020 1390 0000 6902 0522 3906

W związku z wprowadzeniem odpowiednich zapisów w ustawie o systemie oświaty, od 1 września 2013r. nastąpi zmiana wysokości opłat za świadczone przez przedszkola usługi, wykraczające poza realizację podstawy programowej. Koszt jednej godziny w/w zajęć wynosić będzie 1zł.

Jednocześnie obowiązuje uchwała Nr XXI/178/12 Rady Miejskiej w Czechowicach- Dziedzicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Czechowice- Dziedzice, ponieważ zgodnie z art. 12 ust.1 Ustawy z dn. 13 czerwca2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827) uchwały rad gmin podjęte przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2014 r., z tym że w przypadku gdy ustalona w nich wysokość opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i przekracza 1 zł za godzinę zajęć, opłata ta od dnia 1 września 2013 r. wynosi 1 zł.

Numer konta Komitetu Rodzicielskiego 11 8453 0002 0000 1775 2000 0010

Bank Spółdzielczy Czechowice – Dziedzice

Skip to content