Innowacja „Colourful English – kreatywne zabawy plastyczne”

Innowacja „Colourful English- kreatywne zabawy plastyczne” jest odpowiedzią na wsparcie małego przedszkolaka wymagającego pomocy w procesie adaptacji przedszkolnej. Innowacja ta opiera się głównie na wprowadzeniu dziecka w świat nauki języka obcego poprzez aktywną zabawę, zakończoną wykonaniem pracy plastycznej, utrwalającej poznane słownictwo. W propozycji ćwiczeń skupiłam się na zabawach plastycznych z wykorzystaniem elementów różnych technik plastycznych,  ponieważ przy ich pomocy możemy rozwijać umiejętności manualne dziecka, które niejako wzmacniają rozwój intelektualny.

Celem głównym innowacji jest wspieranie rozwoju poznawczego w nauce języka angielskiego.

Innowacja realizowana jest w gr. Misie przez p. Barbarę Rogalską.

Skip to content