Projekt „Bliżej pieska”

„Bliżej pieska” to projekt mający na celu zachęcenie nauczycieli do podejmowania działań uwrażliwiających dzieci na niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, a także edukujących przedszkolaków z zakresu właściwego zachowania wobec zwierząt.

Projekt ten realizowany będzie w grupie „Misie” przez p. Barbarę Rogalską.

Skip to content