Rada Rodziców

Rada Rodziców składa się z:
Przewodniczącego: Maria Perlińska-Gołąb
Z-ca przewodniczącego: Ewelina Macura
Skarbnik: Ewa Rąpel

Na ostatnim spotkaniu Rady Rodziców została podjęta decyzja o składce w wysokości 120 zł na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2022/2023.

pp8radarodzicow@op.pl

Konto rady rodziców:
11 8453 0002 0000 1775 2000 0010

Bank Spółdzielczy Czechowice – Dziedzice

Skip to content